Kollekten Oktober — Dezember 2022

Kollekten Oktober — Dezember 2022

02.10.2022: Fr. 185.20, Die dar­ge­bo­te­ne Hand

16.10.2022: Fr. 142.30, Müt­ter- + Väterberatung

30.10.2022: Fr. 211.90,Verein Spi­tex Sense

14.11.2022, Trau­er­fei­er: Fr. 513.15, Stif­tung “Les Buissonnets”

20.11.2022: Fr. 367.25, “Wachen und Begleiten”

27.11.2022, Syn­odal­rat: Fr. 224.90, HEKS (Dür­re Ostafrika)

18.12.2022: Fr. 344.75, Frau­en für den Frieden

24.12.2022: Fr. 122.20, Kin­der­hil­fe Bethlehem

25.12.2022, Syn­odal­rat: Fr. 70.30, HEKS (Dür­re am Horn von Afrika)

Kommentare sind geschlossen.