Synodalen

Synodalen

Synodale

Alfred Ber­ger-Dut­ly Kirch­ge­mein­de­prä­si­dent
Cari­na Mar­ti Kate­che­tin / Sig­ris­tin
Andrea Ster­zin­ger Pfar­re­rin
Wer­ner Fahr­ni Bau­kom­mis­si­on / Syn­odal-Abge­ord­ne­ter

Suppleanten

Mar­tha Ber­ner Lek­to­rin / Quer­flö­te / Sup­ple­an­tin
Dama­ris Bon­gard Sup­ple­an­tin
Ros­ma­rie Pil­ler-Trach­sel Vize­prä­si­den­tin